AANGEPAST MEUBILAIR

Steeds vaker werk ik samen met Ergo Actief, praktijk voor kinderergotherapie. Zij begeleiden en adviseren ouders van kinderen met een beperking regelmatig bij de aanvraag van voorzieningen.

Echter soms zijn er specifieke wensen die niet bij de reguliere revalidatie hulpmiddelen leverancier te krijgen zijn. Ik maak dan een passend ontwerp samen met Ergo Actief. In sommige gevallen kan dit ook ingediend worden bij bijv. de verzekeraar. Informeer bij uw ergotherapeut voor de mogelijkheden.

Te denken valt aan aangepaste tafels en kinderstoelen, een bedbox, reparatie van voorzieningen en meedenken in verbouwingen etc.